ไฟไหม้แม่น้ำที่น่าตกใจที่กระตุ้นการสร้าง EPA

เมื่อแม่น้ำ Cuyahoga ของคลีฟแลนด์ถูกไฟไหม้ ประเทศชาติสังเกตเห็น ไฟไหม้ในแม่น้ำ Cuyahoga ของคลีฟแลนด์ไม่มีอะไรผิดปกติในปี 1960 เมืองนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิต และแม่น้ำซึ่งไหลลงสู่ทะเลสาบอีรี เป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียจากอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เกิดประกายไฟขึ้นจากรางรถไฟลงไปที่แม่น้ำด้านล่าง ทำให้เกิดเศษซากอุตสาหกรรมที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ เปลวไฟลุกลามไปทั่วแม่น้ำ ในบางสถานที่สูงถึงห้าชั้น และแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 20...