Zilla: ชะตากรรมที่สนุกสนานของ Godzilla อเมริกันตัวแรก

มีคนไม่มากที่รู้ว่า Toho ซื้อการแสดงที่น่ากลัวของ Roland Emmerich ในเรื่อง King of the Monsters มีคนจำนวนน้อยที่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรกับเขา ภาพยนตร์ American Godzilla ในปี 1998 ถูกดูหมิ่นโดยชอบธรรมจากแฟนตัวยงของแฟรนไชส์ไคจูและผู้ชมทั่วไป มันถูกลืมไปแล้วส่วนใหญ่ ขอบคุณส่วนหนึ่งจากความพยายามที่ดีขึ้นของ Legendary Pictures ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2004...